ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อความเจริญทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ทาง บริษัท&เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไม้เทียมไทยซัน (THAISUN)
เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสืบทอดประเพณีและวัฒธรรมอันดีงามของราชอาณาจักรไทย นั่นคือการสืบทอดให้ศาสนาของชาติ
มีความเจริญรุ่งเรื่องและมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

บริษัทเซอร์เรียลลิฟวิ่งจำกัด ได้บริจาคพื้นไม้ลามิเนต ให้กับวัดหนองก๋าย ๕๐๓๓๐ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอื่นๆ