ผลงานที่ผ่านมา : ไม้ผนังและไม้ฝ้า : เดอะเนเจอร์ ภูเก็ต