รหัสผลิตภัณฑ์ : GW010

ไม้ตงผนัง | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ตงผนัง
0.8 นิ้ว x 2 นิ้ว X ยาว 2.2 เมตร