รหัสผลิตภัณฑ์ : GW301-CY05

ไม้ผนัง K4 | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ผนัง K4
0.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว X ยาว 3.0 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง