รหัสผลิตภัณฑ์ : GW305-C19

ไม้ผนัง K3 | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ผนัง K3
0.5 นิ้ว x 5.5 นิ้ว X ยาว 3.0 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน