รหัสผลิตภัณฑ์ : GW301-C19

ไม้ผนัง K4 | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ผนัง K4
หนา 0.5" x กว้าง 5.5" x ยาว 30 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง