รหัสผลิตภัณฑ์ : GW302-C19

ไม้ผนัง K1 (Strip) | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ผนัง K1 (Strip)
0.7" x 5.7" X L 3.0 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ดำถ่าน