รหัสผลิตภัณฑ์ : GW302-CY05

ไม้ผนัง K1 (Strip) | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ผนัง K1 (Strip)
0.7" x 5.7" X ยาว 3.0 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง