รหัสผลิตภัณฑ์ : GW305-CY05

ไม้ผนัง K3 | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ผนัง K3
0.5" x 5.5" X L 3.0 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน