รหัสผลิตภัณฑ์ : GW006-K1K3

พื้นไม้เทียม  | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

พื้นไม้เทียม
หนา 1 นิ้ว x กว้าง 5.5 นิ้ว x ยาว 2.40 เมตร 25 มม. x 135 มม x 2400 มม (กรุณาศึกษาข้อแนะนำและคู่มือในการติดตั้งเพื่อประโยชน์ของตัวท่านและการรับประกันสินค้า)

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง