รหัสผลิตภัณฑ์ : SWB31-1

ไม้ปิดขอบ | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ปิดขอบ
0.6" x 2.2 " x L 2.2 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน