รหัสผลิตภัณฑ์ : UM02LG

ไม้ปิดขอบ Thaisun Luxury | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ปิดขอบ Thaisun Luxury
0.4 นิ้ว x 2.8 นิ้ว X ยาว 2.2 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง