รหัสผลิตภัณฑ์ : GW018-F2-CY05

ไม้รั้ว หัวมนโค้ง | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้รั้ว หัวมนโค้ง
0.5 นิ้ว x 4 นิ้ว X ยาว 1.5 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง