รหัสผลิตภัณฑ์ : GW018-F3

ไม้รั้ว หัวตัด | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้รั้ว หัวตัด
0.5 นิ้ว x 4 นิ้ว X ยาว 1 เมตร

น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก