รหัสผลิตภัณฑ์ : GW203

ระแนงไม้ ชนิดกลวง | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ระแนงไม้ ชนิดกลวง
2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง