รหัสผลิตภัณฑ์ : MD-J01-150

ระแนงไม้ ชนิดตัน | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ระแนงไม้ ชนิดตัน
0.5 นิ้ว x 5.6 นิ้ว X ยาว 3.00 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน
เหลือง