รหัสผลิตภัณฑ์ : MD-RS03

ไม้ระแนง ชนิดตัน | THAISUN (ไม้เทียม THAISUN)

ไม้ระแนง ชนิดตัน
1 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร

น้ำตาล แดง
น้ำตาล ช็อคโกแล็ต
ไม้สัก
เทา
ดำถ่าน