• ไม้ระแนงไทซัน 1″x4″ แบบกลวง
  • สีเหลือง
  • รหัสผลิตภัณฑ์ : MD RH01–1–C08