คลิปแสตนเลส สำหรับไม้พื้นไทซัน แบบตัน

รหัสผลิตภัณฑ์ : GWA014

ผิวหน้า –
สี Stainless Steel

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : –
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : –

ยาว :  –