ไม้ตงไทซัน ชนิดตัน

รหัสผลิตภัณฑ์ : GW010

ผิวหน้า –
สีน้ำตาล ช็อคโกแลต (Colorado Brown)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 25 x 40 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1 x 1.6 นิ้ว

ยาว :  2.20 เมตร