0%

  ไม้ฝ้าไทซัน ลายเรียบ (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : HLY002 – CY05

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 20 x 120 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.8 x 4.8 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร