ไม้ปิดขอบไทซัน-สีไม้สัก

รหัสผลิตภัณฑ์ : SWB31-1-CY05

ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
สีไม้สัก (Teak)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 15 x 55 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.6 x  2.2 นิ้ว

ยาว :  2.20 เมตร