0%

  ไม้ระแนงไทซัน 1″x4″ แบบกลวง (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : MD RH01 – 1 – CY05

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 25 x 100 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1 x 4 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร