0%

  ไม้ระแนงไทซัน 2″x2″ แบบกลวง (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : GW203 – CY05

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 50 x 50 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 2 x 2 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร