ครอบฉาก ไม้ผนังไทซัน (สีน้ำตาล ช็อคโกแลต)

รหัสผลิตภัณฑ์ : GWA203 – 1 – C19

ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
สีน้ำตาล ช็อคโกแลต (Colorado Brown)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 40 x 40 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1.6 x 1.6 นิ้ว

ยาว :  3.00 เมตร