0%

  ไม้ผนังไทซัน ลายไม้ (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : GW305 – CY05

  ผิวหน้า ลายไม้ (K3)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 12 x 152 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.5 x 6 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร