ไม้พื้น หน้า 4″ (สีน้ำตาลแดง)

รหัสผลิตภัณฑ์ : JUF10025-C10

ผิวหน้า ลายร่อง-ลายเรียบ (K1 – K4)
สีน้ำตาลแดง (Exotic Brown)

ขนาดหน้าตัด (หนา x กว้าง) : 25 x 100  มิลลิเมตร

ยาว :  2.40 เมตร