0%

  ไม้พื้นไทซัน ลักซูรี่ (สีเมเปิ้ล)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : UH02 – MP

  ผิวหน้า ลายไม้ (K3)
  สีเมเปิ้ล (Royal Maple)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 22 x 142 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.88 x 5.68 นิ้ว

  ยาว :  2.40 เมตร