ไทซันปันสุข – โรงพยาบาลธัญบุรี

THAISUN | ไทซันปันสุข

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ไทซันได้ทำการมอบ อาหารกลางวันจำนวน 70 ชุด, ขนมจำนวน 100 ชุด
และ น้ำดื่มไทซัน จำนวน 150 แพคและ หมอน ผ้าห่ม และที่นอน สำหรับผู้ป่วย COVID-19
เพื่อทำการรักษาแบบ Home Isolationให้แก่ บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อเป็นการขอบคุณ
และเป็นกำลังใจให้บุคคลการทางการแพทย์ทุกท่าน ที่คอยเป็นด่านหน้า และทำงานหนักเพื่อพวกเราเสมอมาตลอดช่วงโควิดครับ