THAISUN CSR โครงการโรงเรียนของหนู โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จ.ฉะเชิงเทรา

THAISUN CSR – โครงการโรงเรียนของหนู อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากแชร์ครับ

ไทซันร่วมบริจาคไม้เทียมที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว ให้แก่ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ