บ้าน คุณวดี – จรัญสนิทวงศ์ 13

THAISUN Reference©️

  • ไม้ระแนงไทซัน แบบตัน (1"x1")
  • รหัสผลิตภัณฑ์ : MD J01–25–C19
  • ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 25 x 25 มิลลิเมตร
  • ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1 x 1 นิ้ว
  • ยาว : 3.00 เมตร