โครงการ เดอะสเตเบิ้ลวัน

The Stable One

Products details:

  • THAISUN Lath-Hollow Wood 2″x4″ (MD RH01-2)
    ไม้ระแนงไทซัน แบบกลวง 2″x4″
    สีไม้สัก – Teak (CY05)
  • THAISUN Wall Panel – Smooth surface (GW301)
    ไม้ผนังไทซัน ลายเรียบ
    สีไม้สัก – Teak (CY05)

โครงการ The Stable One ตกแต่งด้านหน้าอาคารด้วยไม้ระแนงไทซัน แบบกลวง เนื่องจากไม้ระแนงแบบกลวงจะมีน้ำหนักเบา ช่วยลดขนาดของโครงรับได้ดี อีกทั้งยังติดตั้งง่าย และตกแต่งผนังด้วย ไม้ผนังไทซัน ลายเรียบ โดยเลือกใช้ไม้สีอ่อน เมื่อติดตั้งเข้ากับผนังสีขาวและกระจกใสเขียว ทำให้สีของไม้ยิ่งโดดเด่นมากขึ้น

#THAISUN ขอขอบพระคุณ โครงการ The Stable One  เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของไทซัน

““