บ้านคุณอัมพร-เพชรเกษม81

  • ไม้พื้นไทซัน แบบกลวง
  • สีน้ำตาล ช็อคโกแลต
  • รหัสผลิตภัณฑ์ : SWB03-C19
  • ไม้ระแนงไทซัน 2"x2" แบบกลวง
  • สีน้ำตาล ช็อคโกแลต
  • รหัสผลิตภัณฑ์ : GW203-C19
  • ไม้ระแนงไทซัน 2"x4" แบบกลวง
  • สีน้ำตาล ช็อคโกแลต
  • รหัสผลิตภัณฑ์ : MD RH01-2-C19