ที.เอ็ม.ที. แลนด์

ที.เอ็ม.ที. แลนด์

บริเวณด้านหน้าของบริษัท ตกแต่งด้วยไม้ระแนง โดยจัดวางแบบแนวตั้งเว้นร่องเป็นคลื่น
สร้างความรู้สึกมั่นคงหนักแน่น เพิ่มลูกเล่นแปลกตา ด้วย #ไม้ระแนงแบบกลวง สีดำถ่าน
และ ตกแต่งผนังด้วย #ไม้ผนังลายเรียบ สีไม้สัก เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวอาคาร

THAISUN ขอขอบพระคุณ บริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ จำกัด เป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของไทซัน

““