Take a Breath – café & eatery

ซึ่งมีข้อดีอีกตรงที่มีน้ำหนักเบา ไม่มีปัญหาเรื่องการแตกหัก มีความคงทน มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คุ้มค่า เพราะ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การทำความสะอาดไม่ยุ่งยาก และมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำในการออกแบบและติดตั้ง พร้อมเนรมิตพื้นที่ Outdoor ในฝันให้สวยตรงใจคุณอย่างครบวงจรครับ
ข้อดีของไม้พื้นแบบตัน
– ราคาย่อมเยาว์
– รับน้ำหนักได้มากกว่า 500 กิโลกรัม/ตรม.*
– ไม่ต้องทำสี ไม่ต้องฉีดน้ำยากันปลวก
– เสมือนไม้จริงทุกประการ
– แข็งแรง ทนทาน ต่อทุกสภาพภูมิอากาศของเมืองไทย
– ระยะเวลาในการใช้งานยาวนาน
– ระยะเว้นร่องระหว่างแผ่นไม้น้อยกว่าแบบอื่นๆ
““