0%

  ไม้ฝ้าไทซัน ลักซูรี่ (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : HLY004 – TK

  ผิวหน้า ลายไม้ (K3)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 21 x 159.5 มิลลิเมตร

  ยาว :  3.00 เมตร