พื้นไม้เทียม แบบตัน Elegant รุ่น GW008-3D-C10

หนา x กว้าง: 20x140
มิลลิเมตร
ยาว: 2.4
เมตร

สูตรคำนวณปริมาณไม้เบื้องต้น

ตร.ม
0 เส้น
Model No. GW008-3D-C10

น้ำตาลแดง

น้ำตาลช็อคโกแลต

ไม้สัก

เทา

ดำถ่าน

Related Products

พื้นไม้เทียม-แบบตัน-GW008-3D-CG20
GW008-3D-CG20
พื้นไม้เทียม-แบบตัน-GW008-3D-CG01
GW008-3D-CG01
พื้นไม้เทียม-แบบตัน-GW008-3D-CY05
GW008-3D-CY05
GW008-3D-C19