คลิปพลาสติก สำหรับไม้พื้นไทซัน

รหัสผลิตภัณฑ์ : Clip 135

ผิวหน้า –
สีดำ (Black)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 25 x 30 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : –

ยาว : 15 มิลลิเมตร