ไม้ตงไทซัน ชนิดกลวง

รหัสผลิตภัณฑ์ : SWB07 – C19

ผิวหน้า –
สีน้ำตาล ช็อคโกแลต (Colorado Brown)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 30 x 50 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1.2 x 2 นิ้ว

ยาว :  2.20 เมตร