ไม้ปิดขอบไทซัน (สีดำถ่าน)

รหัสผลิตภัณฑ์ : SWB31 – 1 – CG20

ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
สีดำถ่าน (Chacoal)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 15 x 55 มิลลิเมตร
ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.6 x  2.2 นิ้ว

ยาว :  2.20 เมตร