0%

  ไม้ผนังไทซัน ลายร่อง (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : GW301 -1 – CY05

  ผิวหน้า ลายร่อง (K1)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 12 x 152 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.5 x 6 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร