ไม้พื้น หน้า 4″ (สีไม้สัก)

รหัสผลิตภัณฑ์ : JUF10025–CY05

ผิวหน้า ลายร่อง-ลายเรียบ (K1 – K4)
สีไม้สัก

ขนาดหน้าตัด (หนา x กว้าง) : 25 x 100  มิลลิเมตร

ยาว :  2.40 เมตร