0%

  ไม้ระแนงไทซัน 1.5″x3″ แบบกลวง (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : GW202 – CY05

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 37.5 x 75 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1.5 x 3 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร