0%

  ไม้ระแนงไทซัน 0.5″x5.6″ แบบตัน (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : GW012 – CY05

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 12 x 140 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.5 x 5.6 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร