0%

  ไม้ระแนงไทซัน 1″x2″ แบบตัน (สีดำถ่าน)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : MD RS01 – 1 – CG20

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีดำถ่าน (Chacoal)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 25 x 50 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1 x 2 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร