0%

  ไม้ระแนงไทซัน 2″x4″ แบบตัน (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : MD RS01 – CY05

  ผิวหน้า ลายเรียบ (K4)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 50 x 100 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 2 x 4 นิ้ว

  ยาว :  3.00 เมตร