0%

  ไม้รั้วไทซัน หัวตัด 1 เมตร ลายไม้ (สีไม้สัก)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : GW018 – F3 – CY05

  ผิวหน้า ลายไม้ (K3)
  สีไม้สัก (Teak)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 12.5 x 100 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.5 x 4 นิ้ว

  ยาว :  1.00 เมตร