0%

  ไม้ปิดขอบ ไทซันลักซูรี่ (สีน้ำตาล)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : UM02 – LP

  ผิวหน้า ลายร่อง (K1)  |  ลายไม้ (K3)
  สีน้ำตาล (Lapacho)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 10 x 70 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 0.4 x 2.8 นิ้ว
  ยาว :  2.20 เมตร