ไม้ผนังไม้ฝ้าไทซันลักซูรี่ (สีน้ำตาล)

รหัสผลิตภัณฑ์ : HLY004 – LP

ผิวหน้า ลายไม้ (K3)
สีน้ำตาล (Lapacho)

ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 21 x 159.5 มิลลิเมตร

ยาว :  3.00 เมตร