0%

  ไม้พื้นไทซัน พรีเมียม (Espresso)

  รหัสผลิตภัณฑ์ : TSP – DW05 – Espresso

  ผิวหน้า ลายร่อง (K1)  |  ลายไม้ (K3)
  สี Espresso (Espresso)

  ขนาดหน้ากว้าง (มิลลิเมตร) : 25 x 136 มิลลิเมตร
  ขนาดหน้ากว้าง (นิ้ว) : 1 x 5.4  นิ้ว

  ยาว :  2.40 เมตร